Nieuw Oudorp is gebonden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De door jou verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt voor verzending van onze nieuwsbrief en worden niet ter beschikking gesteld aan andere partijen.

Als je geen informatie van ons meer wilt ontvangen, dan kun je dat kenbaar maken. Onder iedere nieuwsbrief staat de mogelijkheid om je af te melden.

Wij gaan zorgvuldig om met de verwerking van jouw persoonsgegevens. Gegevens die je aan ons verstrekt, via deze website of via de e-mail, worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt.

Wanneer je contact met ons opneemt, verwerken we gegevens om dit contact met je te kunnen onderhouden en je van een antwoord te kunnen voorzien. Wanneer de contractsrelatie is beëindigd of anderszins onze relatie beëindigd zullen we de persoonsgegevens, waar mogelijk, verwijderen.

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Dit geldt voor alle gebruikte beelden, impressies en teksten.

Bij onverhoopte foutieve of verouderde informatie kan contact opgenomen worden met info@nieuwoudorp.nl